Bolestné básně z období bolesti na duši

25. prosince 2010 v 22:21 | Edith Holá |  Pokusy o básně a žalmy
Našla jsem svůj literární odpadkový koš z let 1997 - 2002. Byla to léta mé konverze a silného hledání nové cesty a smyslu. Mé zápisky byly však plné bolesti a pořád jakoby dokola. Ne, ušetřím vás přepisu těchto trápení. Malkiel by už asi nepřežil další text jedné z blogerek na téma "bolest na MÉ duši". Možná by ho to již zabilo. Co vás nezabije, to vás posílí:-)
Opravdu to bylo jakobych chodila nebo jezdila po kruhovém objezdu a neměla žádný impuls, žádné znamení, kterou cestou z něj ven. V půlce roku 2001 se už Bůh naštval. Vzal mě za ruku a ... happyend je ke konci tohoto textu a těmi posledními básněmi také skončilo mé období psaní poezie. Možná to spíše byly pokusy o žalmy. 


Slepota

Vidím vše jako přeludy a zoufalství
a ty mne neseš v náručí.
Beru vše jako pád do nicoty
a ty se mnou jdeš první krůček do plnosti.

Mluvíš o začátku boji,
ale já už prosím o jeho skončení.
Křičím a vzteky se mi kutálejí slzy po tvářích
a ty mi klid vháníš do dlaní.

Nemohu najít začátek cesty,
a ty říkáš, že už jdem spolu dlouho po ní.
Chci být s tebou,
ty však odcházíš.
Marně hledám na kříži tvou tvář,
ale vidím najednou stále jen svoji.
                                (23.8.1998)


Opuštěná

Opuštěná,
Tvé oči hledám.
Musí to tak být,
z lidské náruče odejít?
Ústy už nemohu,
srdcem Tě prosím.
Přiznávám,
že stále doufám
a pošetile se chovám.
No quiero perder su amor.
Por favor.
Quiero con amor la tejado abrir con Tú, Jesús.

Pane, čekám.
Srdce mne bolí,
moc bolí,
mysl churavý
a já čekám,
až mne uzdravíš.
                  (16.-17.1.1999)


Úzkost

Bože, hlavu mi popelem zasyp,
nečisté srdce mi vyrvi z hrudi,
mysl umlč, ústa zamkni,
jazyk vztrhni a ruce usekej.
Zas jsem šla cestou svou
a ne Tvou.

Hledám Tvou oporu,
scházíš mi,
volám Tě,
Ježíši, mé ruce se k Tobě vzpínají.
Odpusť Pane, zbloudivší,
utiš mne,
radosti mne nauč,
ať mohu vykročit kupředu,
lásku vyveď z bludů

Nahoru k Tobě chci jít,
i když stále padám
a blátem se špiním.
Oči mi umyj,
ať světlo k výstupu vidím,
uši ušetři klamného volání,
Ježíši, do uší šeptej mi,
kde právě jsi,
kam v tichosti mám jít.
               (31.1.1999)


Bez názvu

Všechno mít,
co lidská mysl prosí
a radost necítit.

Ticho vyvanulo,
nic není,
a přeci je někde skryt.

Potřebuje ticho,
potřebuje zas všechno promyslet.
Šla nejdřív k jaru, potom k létu s nadějí,
že.... zapomněla už.
To už všechny dary z minula vyčerpala?
Chtěla by vrátit pocit, kdy Tě o nic neprosila
a jen tak byla.
Neumí prosit,
protože neví, co chce, co může chtít,
nechce nic, nechce nic být.
Není to odevzdání se Tobě,
je to marnost
a řvát se jí chce.
Život pochopila,
maličkosti prožívala.
Znala radost z větru na kopcích či zas ulicích,
v letu motýla viděla let duše své.
Zastavení mysli milovala, rozplynula se ....
Dnes neví nic.
Má všechno, co by radost jí mohlo dělat.
Tebe - Lásku a přátele.


Najít tak gurua by chtěla,
který řekne jí, co dělat má
a co zas ne.
Kolik modliteb za den říct,
kolik kroků v meditaci jít.
Chce s Tebou být,
jen čas si neumí pro tebe vyhradit. 
                                  (jaro 1999)


Svět

Ač vyhnout jsem se chtěla,
zas ve světě musím žít
a se vším trápením.

Už vločky láskou netančí,
zpěv ptáků nevnímám,
květiny zalévám,
ale jen zvyk to je.

Sekačka na trávu už chvalozpěvem není,
drtí mi uši
stejně jako slova mnoha lidí.

Svět je bolest
a má krev ji nasakuje.
Bolí mne v srdci srdce
jiných lidí.
Bezcílnost světa
snad mým cílem se stala?                (volné pokračování básně Sněží láska, která je na
               (zima 1999)                      blogu Sněží láska)Co krok, to sten v mé duši

V sobě si nosím slzy ve dne i v noci
Jak houslový zpěv mne rozdírají,
mluví o Tobě,
svět je nevidí, stejně jako Tebe.

Co krok, to sten v mé duši.
                          (2001)


… noc bez Tebe

Spojila jsem si Tě s bolestí a křivdami života,
jako kdybys mohl za mé pady,
za mé ztracené iluze a nenaplněné sny.

Přestala jsem Ti důvěřovat
Jsem zmítána chvilkovými okolnostmi.
Trpím komplexem oživení,
kdykoli zastoupí mi někdo cestu.

Jsem zmatená bolestí,
že už nejsi můj pevný hrad a svět stanem,
co činí mi přístřeší,
kdykoli mračna se přeženou nebo zaprší.

Stojím tu mimo jakékoli
bezpečí,
A marně se snažím ve tmě zachytit Tvé paže, Tvé oči,
Tvou pevnou dlaň.

Tak do kdy?
Do kdy
budeš klidně spát?
Nebo snad pláčeš se mnou?
Proč mi nenapíšeš na zeď nebo rovnou na nebe,
kam až mám jít pro doušek živé vody od Tebe?

Žíznění je však lpění.
Mám přestat žíznit po Tobě?
Přijdeš?
Přijdeš pak až lampy na Zemi i na obloze zhasnou?
Tma bude temná, temná, temná … jako noc bez Tebe.


… Vyprázdní-li se duše od lidí, pak se zaplní Tebou.
                                                           (2001)


Životem

Životem posmutnělá
Touží napsat pár řádků
Není však čas
Vejít do vnitřních zmatků


Užít si sama sebe, sama sebe
                            (11.2.01)


Tak se jednoho dne Bůh milosrdně naštval a vyslechl mou prosbu a seslal mi gurua. Nebo spíše více guruů najednou. Vzal mě za ruku a donutil mě požádat dobrovolně o intenzivní skupinovou terapii. Bylo to tříměsíční období tvrdé práce na sobě. Byly to dny těžké, ale zároveň naplněné smyslem a léčivé. Zůstalo mi z této skupiny pár přátel, které považuji dodnes za ty, kteří by mi pomohli v nejtěžších chvílích a vždy mi stojí po boku, když je žádám o radu nebo pomoc. Následující tři básně už v sobě skrývají proces uzdravování, radosti a vůle ke smyslu. Bůh mi dal dar slz, o který jsem tolik prosila a stále prosím. 


Až mne zahalí Tvůj plášť milosrdný

Skrývám se před Tebou,
halím se do falešných slov,
hraji hry keřem zakrytá
a strach mne nutí hrát je dál.

Nechci být člověkem lži,
Chci do náruče Tvé jít
                i v nahotě své.
Ve všech slabostech i silných činech.

Vklouznout do pláště Tvého milosrdenství,
když odvahu mi k tomu dáš,
opustím keř vin a hříchů.
Stydím se za svá rozhodnutí bez Tebe,
za pýchu a nedětskou duši.

Zemřel jsi nahý, ač král
a já větvemi se halím.
Tvé sténání v mé duši už
nemohu unést.
Chci na Tvé volání odpovědět:
t a d y    j s e m.

(7.7.2002)


Uzdravení smyslů

Připadám si prázdná,
ale Ty vyprazdňuješ mne dál.
Jsem jako troud,
žízním,
ale Ty napít mi ještě nechceš dát.


Ve mne tlí spousta smutku a lpění,

čekám na Tebe a Tvé smilování.

Dávám Ti své vzpomínky, bolesti i sny,
usmiř a ukonejši mne s nimi.

Přijď, Pane, a smiluj se nade mnou.
Čekám na slinu ve Tvých dlaních,
kterými potřeš mi zrak, uši,
ústa, čich i hmat
a já budu před svatyní stát.
(první den kontemplace ve Sv. Janu, srpen 02)Volal jsi mne?

Pane, volal jsi mne?
Tady jsem,
odpovídám Ti a sedím tiše.
A stále čekám,
až mne najdeš
jako milující vyhledává svou milovanou.

Sedím stále prostěji
a Duch svatý se ve mne modlí Tvé jméno.
Stále čekám.
Chvílemi se však úzkostí zalykám,
zda nemám pospíšit Ti naproti
nebo alespoň na jiném místě čekat?

Znovu se soucitně vracím ke svému dechu,
který je mou jedinou kotvou k přítomnosti.
A tichounce prosím:
"Lákej mě, Duchu Boží,
ať nepřestanu na milého tu čekat dál."

(druhý den kontemplace ve Sv. Janu, srpen 02)

Asi nejkrásnější má báseň v závěru :-) Kromě básně Sněží láska. Tu mám také moc ráda.

Sešli jsme se …

Až na konec světa
jsem chtěla kvůli Bohu jít
nebo alespoň starou cestu poutníků
do Santiaga de Compostela podstoupit.
Málem jsem si nevšimla,
že vteřinu za vteřinou mezi oprýskanými zdmi,
jsem ještě starší pouť započala.

Již dlouho, dlouho se ve mne ozýval pláč,
hluboko v srdci mém sténal Bůh,
a tak do hlubin svého nitra
jsem se za Ním odhodlala.
Hned na počátku cesty
jsem pocítila netečnost a lhostejnost.

Poté náhle zachvátil mne vztek,
setrval dlouho, až tělo rozbolelo.
Revolta a vzdor zas chtěly mne hnát rovnou pryč,
ale vzápětí smutek až zoufalství
mne smetl na kolena.
A já to všechno musela vydržet.

Na konec se vynořil můj stín,
měl moudrost vlčí
a zuby toulavého zuřivého psa.
Hrůzou jsem volala:
"Pane, pospěš mi na pomoc,
i toto jsem skutečně já?"

Neusmířená a bolavá odevzdávala jsem i svá přání,
se slovy "děj se vůle tvá".
Nezbylo mi nic.
Byla tady přítomnost.
Kotvou mi byl dech … a pak …

Pak jsi přišel Ty.
Tvůj plášť milosrdenství
se lehounce snesl na má ramena,
zahalil mou osobu
a v mé duši šeptal sladký hlas:

            "Věřím, že jsi Láska.
              Věřím, že jsi Láska.
              Věřím, že jsi Láska."

Slzy tolik nocí a dní postrádané
nyní vítaly Tě.
Slzy to byly mé i Tvé
a my konečně setkali se.
(čtvrtý den kontemplace ve Sv. Janu, srpen 2002)           


Díky

Proč neumím vypsat díky
a stvořit hymnus o Tvých darech.
Jak kdybych štěstí považovala za kýč
a přesto ho žiji, hledám a užívám si.

Po rokách strastí
tak hezky mi je,
že na kolena klesám
a Tvou láskou se konejším.

Svá přání jsem opustila,
abys mi je mohl vyplnit.
Obdaroval jsi mne slastnými chvílemi
s druhým člověkem, v jeho teplé mužské náruči.

Teď srdce se mi už pláčem dnem i nocí nezalyká,
ale zamilovaností mi k Tobě křičí,
vždyť Ti jsi Stvořitel všeho,
tak i lásky muže a ženy.

(15.9.02)Od té doby už básně nepíšu. Zřejmě mi jdou jen v období intenzivní bolesti na duši a sebetrápení :-)


K tématu Bolest na duši jsem napsala více článků. Třeba alespoň jeden z nich vám pomůže tu vaši zmírnit.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Freezy Freezy | Web | 26. prosince 2010 v 1:01 | Reagovat

Krásné, plné emocí. Má to zvláštní formu, ale to není vždy na škodu.

2 David Bachmann David Bachmann | E-mail | Web | 26. prosince 2010 v 1:06 | Reagovat

Kvalitu básní neumím posuzovat. Sám jsem schopný složit tu a tam nějakou tu říkanku nebo reklamní slogan, ale poezii nerozumím. Na těchhle básničkách se mi líbí, že jsou pravdivé. Takhle nějak může člověk skutečně cítit a vnímat při hledání Boha a sebe sama.

3 Labanda © Labanda © | Web | 26. prosince 2010 v 1:40 | Reagovat

pěkný připíšu tě do žebříčku s tímto článkem jak dorazím ju ;-)

4 rekramak rekramak | Web | 26. prosince 2010 v 11:29 | Reagovat

J8 bych tolik básní dohromady v životě nedala, možná to bude tím, že každou nakonec vyhodím.
Četla jsem jen některé :-D, ale s toho co jsem četla musím říct, že máš opravdu talent :-)
Děkuju za komentář, nechtěla jsem sy stěžovat na svůj život, protože to nikoho nezajímá, pár slov a obrázek, já nemám práci, čtenář nemá práci XD
Přeji hezký den :-)

5 Hanka Hanka | Web | 26. prosince 2010 v 14:14 | Reagovat

Byť to vypadá jako že jsem optimista, opak je pravdou :-( , ale snažím se! Básniček mám plný šuplík, obdivuji Tě, že jsi s nimi vyšla ven. Jsou krásné, naprosto jim rozumím. Já mám dušebol stálý, jakmile si dovolím ten luxus pocitu štěstí, hned dostanu ťafku...

6 Moon Lustre Moon Lustre | Web | 27. ledna 2011 v 17:01 | Reagovat

"Marně hledám na kříži tvou tvář,
ale vidím najednou stále jen svoji."
Skvělé. K tomu nemám co dodat.

7 cheap fake watches cheap fake watches | E-mail | Web | 31. října 2012 v 12:22 | Reagovat

I enjoy reading the valuable information you offer in your articles.Just thought youd be interested to know that I have added you to my bookmarks You make great points in a concise and pertinent fashion, This is a really good read for me, thank you very much for writing this.
http://www.writewatches.com/

8 fake watches for men fake watches for men | E-mail | Web | 31. října 2012 v 14:16 | Reagovat

Q. Did you hear about what happened at the Laundromat last night?
http://www.theirwatches.com/

9 ball gowns for sale ball gowns for sale | E-mail | Web | 24. listopadu 2012 v 7:31 | Reagovat

Q. How do you tease fruit?

10 GHD hair straighteners GHD hair straighteners | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 4:40 | Reagovat

Q. What disappears when you stand up?
http://www.shoesfloor.com/

11 lace wedding dress lace wedding dress | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 6:03 | Reagovat

A. You are too little to smoke.
http://www.spelldress.net/evening-dresses.html

12 wedding dresses short wedding dresses short | E-mail | Web | 2. května 2013 v 8:05 | Reagovat

A. Because it makes you break out!
http://www.untildress.net/evening-dresses.html

13 omega replica watches omega replica watches | E-mail | Web | 2. května 2013 v 10:15 | Reagovat

Very Interesting Information! Thank You For Thi Blog!.
http://www.shouldwatches.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama